Vårt övningsområde

DRIVINGRANGEN ÄR ÖPPEN ALLA DAGAR 
med undantag för onsdagar 08.30-13.30 p.g.a. klippning

NU MED KORTBETALNING!

Prislista

 • Mynt 10 kr
 • Kreditkort (Visa, MasterCard) 20 kr
 • Pollett (säljes i receptionen) 15 kr
 • 12 polletter 150 kr
 • Rangekort 20 uttag 250 kr
 • Rangekort 30 uttag 370 kr
 • Rangekort 50 uttag 600 kr
 • Rangekort 99 uttag 1 100 kr
 • Årskort 2000 kr/1 pers (personligt)
 • Mynt = 18 bollar
 • Pollett, kreditkort = 28 bollar
 • Uttag rangekort = 28 bollar

Köp av Rangekort = 50 kr (engångskostnad)