Vårt övningsområde

DRIVINGRANGEN ÄR ÖPPEN ALLA DAGAR 
med undantag för onsdagar 08.30-13.30 p.g.a. klippning

NU MED KORTBETALNING!

Prislista

 • Mynt 10 kr
 • Kreditkort (Visa, MasterCard) 26 kr
 • Pollett (säljes i receptionen) 20 kr
 • Rangekort 20 uttag 320 kr
 • Rangekort 30 uttag 450 kr
 • Rangekort 50 uttag 700 kr
 • Rangekort 99 uttag 1 300 kr
 • Årskort 2000 kr/1 pers (personligt)
 • Mynt = 18 bollar
 • Pollett, kreditkort = 28 bollar
 • Uttag rangekort = 28 bollar

Köp av Rangekort = 100 kr (engångskostnad)