Ni har en fantastiskt fin anläggning med en varierad och utmanande bansträckning som jag gärna skulle spela alla dagar på golfåret. Vi kommer igen nästa sommar!