Sören Stridh, Öjestrand GC, 2/9-21

Dan Jönsson

Toppanläggning helt igenom