TÄVLINGSVILLKOR FRÅN OCH MED 2022 FÖR Tegelberga GK

Golftävlingar spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3, Lokala regler samt följande Tävlingsvillkor:

TILLFÄLLIGA TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

  1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
   a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
   1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
   En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
   Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
   Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

  2. Särskiljning vid lika resultat
   a) I matchspel
   I matchspel förlängs matchen med ett hål i taget tills någon vinner. Hålen spelas i  samma ordning som under ronden om inte tävlingsledningen fastställer en annan ordning.
   b) I slagspel
   I slagspel kan tävlingsledningen välja att delad förstaplacering skall avgöras med särspel. Övriga placeringar kan delas, då med lottning av eventuella priser. I undantagsfall kan även delad förstaplats avgöras med lottning vad avser priser.

   I slagspel med handicap sker särskiljning i första hand med spelhandicapmetoden. Därefter i slagspel med handicap, och direkt i scratchtävlingar, sker särskiljning med matematiska metoden (även kallat att jämföra scorekort). Se Committee Procedures 5A (6) för beskrivning av matematiska metoden. Vid användande av GIT för skapande av resultatlista används dess tolkning av matematiska metoden.

  3. Prisutdelning
   Priser som inte avhämtas av spelaren (minst en spelare vid par- eller lagtävling) vid prisutdelning tillfaller nästa pristagare.

  4. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
   När det slutgiltiga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledaren är tävlingen avslutad.

 

Beslutande av Tegelberga GK:s Tävlingskommitté 2022-03-23.