Gamla banan


I ett böljande landskap där dödissjöarna och kuperingen utgör naturliga hinder breder en fantastisk golfbana ut sig. Krävande på sitt sätt, men landskapet och banan tillsammans bäddar för en fulländad golfupplevelse. Landskapet och bansträckningen gör att varje hål har sin egen unika karaktär.

Den ursprungliga banan, Gamla banan, invigdes sommaren 1990. Den är ritad av den kände banarkitekten Peter Chamberlain som själv sagt följande om banans karaktär – ”Min bild av Tegelberga är att den kommer bli en intressant och utmanande golfbana med stark doft av Skåne. Det blir en bana som den erfarne spelaren inte kommer tröttna på, och för nybörjaren blir det en inspiration till greater things”.

Svensk Golf skrev följande om Tegelberga i nr 2/2003: ”Ovanför Trelleborg väntar en fängslande golfupplevelse i böljande skånskt inland. Man måste spela Tegelberga ett par gånger för att uppskatta den, men sen tröttnar man aldrig.”

Arkitekt
Peter Chamberlain
Längd tee 56
5.636 m
Längd tee 48
4.793
Par
71
 • Hål 1
  anemptytextlline
  Par
  4
  Index
  10
  Vänster del av fairway ger lättare inspel.
 • Hål 2
  anemptytextlline
  Par
  5
  Index
  8
  Andraslaget är viktigt. Kanske järn framför trä för säkrare inspel. Undvik vattnet till vänster kort green. Lokal regel: Boll på eller bortom den finklippta delen på hål 1 är out of bounds. ...
 • Hål 3
  anemptytextlline
  Par
  3
  Index
  14
  Uppför: Använd en klubba mer. Observera att det är förbjudet att slå ut när vägen är trafikerad!
 • Hål 4
  anemptytextlline
  Par
  5
  Index
  6
  Ett litet mysigt par 5-hål. Här kan placeringsspel vara ett bra tips. De tunga vapnen kan både ge och ta.
 • Hål 5
  anemptytextlline
  Par
  3
  Index
  18
  Underskatta inte hålet. Vinden kan ställa till det. Det blåser dock mer på tee än på green.
 • Hål 6
  anemptytextlline
  Par
  5
  Index
  2
  Undvik ruffkullen i fairway på väg upp mot green, gräset är tjockare än du tror.
 • Hål 7
  anemptytextlline
  Par
  4
  Index
  4
  Sikta mot bunkrarna för bättre inspelsvinkel. Fairway sluttar vänster. P.S. Boll som hamnar på hål 8:s fairway vid spel på hål 7 betraktas som out of bounds.
 • Hål 8
  anemptytextlline
  Par
  5
  Index
  12
  Sikta mer vänster än Du tror. Gäller såväl första- som andraslaget. Allt sluttar åt höger mot vattenhinderna. Bollar som är out of bounds får inte hämtas.
 • Hål 9
  anemptytextlline
  Par
  4
  Index
  16
  Kort par 4-hål. Kan verka långt över vattnet. Ju mer åt höger mot kullen du slår, desto bättre linje för inspel. Inspelet bör hållas vänster, då greenområdet sluttar åt höger.
 • Hål 10
  anemptytextlline
  Par
  3
  Index
  7
  Tufft par 3-hål! Når Du inte greenen, så sikta aningen åt vänster för lättare inspel. Hålet sluttar mot vattnet.
 • Hål 11
  anemptytextlline
  Par
  4
  Index
  1
  Spela hålet som ett par 5-hål. Svårträffad green. Långtslående kan snedda över kullen men det belönas sällan.
 • Hål 12
  anemptytextlline
  Par
  3
  Index
  17
  Nu står vi på banans högst punkt. Det kan skilja 2-3 klubbor beroende på vinden. Observera att det är förbjudet att slå ut när vägen är trafikerad.
 • Hål 13
  anemptytextlline
  Par
  4
  Index
  3
  Finaste utslaget på banan. Sikta mot höger kant på fairwaybunkern för bästa inspel mot svårspelad green. En klubba mer än Du tror vid inspelet. Observera att det är förbjudet att slå ut när vägen är t...
 • Hål 14
  anemptytextlline
  Par
  3
  Index
  11
  Sikta på vänster del av green oavsett flaggplacering.
 • Hål 15
  anemptytextlline
  Par
  4
  Index
  15
  Do or die! Gå för green eller spela som par 4-hål mot bunkern för lättare inspel.
 • Hål 16
  anemptytextlline
  Par
  4
  Index
  5
  Sikta på höger sida av fairway. Bättre lång än kort vid inspel.
 • Hål 17
  anemptytextlline
  Par
  3
  Index
  13
  Oavsett flaggplacering sikta mitt på green. Tag hellre en klubba mindre, då greenen sluttar mot vattnet bakom.
 • Hål 18
  anemptytextlline
  Par
  5
  Index
  9
  Utslaget något till höger. Om Du ej ser green vid andraslaget, så är riktningen mot parkeringsplatsen. Låt gärna någon i bollen gå fram för att hålla utkik på det blinda andraslaget. P.S. Boll som ham...

SCOREKORT