LOKALA REGLER FRÅN OCH MED 2022 FÖR TEGELBERGA GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna i klubbhuset, anslagstavlan på väg till första tee samt på hemsidan (www.tegelbergagk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Out of bounds definieras av vita pinnar eller linjer mellan vita pinnar. För att förhindra farligt spel på vissa hål gäller följande lokala regler:
a) Hål 2: Boll på eller bortom den finklippta delen av spelfältet på hål 1 är out of bounds.
b) Hål 7: Boll på den finklippta delen av spelfältet på hål 8 är out of bounds.
c) Hål 18: Boll på eller bortom den finklippta delen av spelfältet på hål 27 är out of bounds.
d) En boll som passerat en väg, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, är out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. När röda/gula pliktområden markerats med röda/gula pinnar eller plattor definierar pinnar/plattor pliktområdet.
2. När röda/gula pliktområden markerats med röda/gula pinnar eller plattor längs med röd/gul spraylinje identifierar pinnar/plattor pliktområdet och spraylinjen definierar det.

3. Bunker (Regel 12)
1. Vit spraylinje som ansluter till en bunker definierar gränsen för bunkern.

4. Green (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som med lätthet kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
1. Mark under arbete
a) Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
b) Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
c) Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
d) Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

6. Oflyttbara tillverkade föremål
a) Avståndsmarkeringar med runda plattor och gul-svarta plattor som visar avståndet till green är oflyttbara tillverkade föremål. Notera att gul-svarta pinnar är flyttbara tillverkade föremål.
b) Ungt träd eller buske, identifierad med stödpinne, är oflyttbart tillverkat föremål.

7. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
1. Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Beslutade av Tegelberga GK:s styrelse 2022-01-11

 

Tävlingsvillkor för Tegelberga GK