Lokala Regler 2021 för Tegelberga GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

Tillfälliga lokala regler anslås i klubbhuset och på första tee. Därutöver gäller följande lokala regler gäller för allt spel på Tegelberga Golfklubb om inte annat beslutats för en specifik tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat anges i den lokala regeln):

Allmän plikt (Matchspel – Förlust av hål ; Slagspel – 2 slags plikt)

1.Out of bounds (regel 18.2)                                                                                                 

Out of bounds definieras av vita pinnar eller linjer mellan vita pinnar. För att förhindra farligt spel på vissa hål gäller följande lokala regler:

  1. Hål 2:    Boll på eller bortom den finklippta delen av spelfältet på hål 1 är out of bounds.
  2. Hål 7:    Boll på den finklippta delen av spelfältet på hål 8 är out of bounds.
  3. Hål 18:  Boll på eller bortom den finklippta delen av spelfältet på hål 27 är out of bounds.
  4. En boll som passerat en väg, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, är out of bounds även om den ligger på en annan del av banan

2.Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete

Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

1. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete

3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet

2. Avståndsmarkeringar (runda plattor och gul-svarta plattor) som visar avståndet till green är oflyttbara tillverkade föremål.

3 Ungt träd eller buske, identifierad med stödpinne är oflyttbart tillverkat föremål
Samlad träflis är oflyttbart tillverkat föremål.

3. Green (Regel 13) Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green.

1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.   

5.  Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Godkända av Regel & Hcp sektionen, SkGF