Vår Värdegrund

Tegelberga Golfklubb ska erbjuda en verksamhet för alla barn och ungdomar, som med rörelse och gemenskap i fokus uppmuntrar till ett livslångt idrottande. Vi vill sörja för att barn och unga får en golfutbildning tillhörande goda värderingar de kan ha med sig hela livet. Med kvalitet och omsorg erbjuder vi utbildning och gemenskap i syfte att bibehålla intresset för golf, hela livet ut.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Barn och ungdomsverksamheten på Tegelberga GK ska ses som breddverksamhet där så många barn och ungdomar som möjligt ska få verka i en så bra miljö som möjligt, så länge som möjligt. Verksamheten ska utgå från barn och ungdomars egna behov där medbestämmanderätten är i fokus. Vår främsta uppgift är att ge barn och ungdomar upphov till glädje, gemenskap, positiv attityd och laganda. På Tegelberga GK arbetar vi med utgångspunkt att samverka med andra föreningar och organisationer för att barn och ungdomar ska ges möjlighet att utöva olika intressen. Ett livslångt intresse för ett rörelserikt liv vinner alla på.


VI VILL…

  • Öka antalet barn och ungdomar i föreningen med 20 %.
  • Se till att 75 % av våra medlemmar i åldern 5 till 18 år kommer i kontakt med vår barn och ungdomsverksamhet.
  • Att ha juniorlag i seriespel.
  • Se till att ha minst två utbildade unga ledare och erbjuda ledarutbildningar till våra ungdomar. 
  • Tillsammans med barn och ungdomar ta fram en ”uppförandekod”.
  • Anordna en tävling, gärna tillsammans med närliggande klubb, för att introducera tävlingsmomentet för våra juniorer.
  • Arbeta för en trygg idrottsmiljö.

FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL SKA…

…vi erbjuda en verksamhet som är öppen för alla oavsett ambitionsnivå. Uppbyggnaden av juniorkommittén, med fler kommittémedlemmar, är av vikt för att kunna nå våra uppsatta mål.

…alla vuxna, med ledarfunktion, visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

…Tegelberga Golfklubbs juniorkommitté representeras av två ungdomar, samt minst en förälder. Medbestämmanderätten hos unga ska vara en naturlig del i vår verksamhet, precis som föräldarperspektivet.

…vi erbjuda ledarutbildningar för unga, dels för personlig utveckling men även i syfte att unga ledare kan assistera i diverse uppdrag. Unga som leder unga ska vara ett naturlig inslag i vår verksamhet.

…Tegelberga Golfklubb arbeta med Riksidrottsförbundets arbetsmetod ”Trygga idrottsmiljöer”. Med genomarbetade policydokument och handlingsplaner arbetar vi för att förebygga kränkande behandling.