Vårmöte 2024 - Dokumentation

Datum: Onsdag 27 mars

Tid: 18.30

Plats: Tegelberga Golfklubb – Klubbhuset

 
Klicka på länkarna nedan för att läsa dokumenten inför mötet.

Kallelse och Dagordning

Verksamhetsberättelse 2023

Preliminär balansräkning 2023

Preliminär resultaträkning 2023

Bokslut 2023

Revisionsberättelse 2023

Motion 1       Yttrande motion 1

Motion 2      Yttrande motion 2: Styrelsens förslag är att motionen bifalles.